duongyenmy79 6/23/2023 12:01:29 AM

Đau răng kèm có mủ dưới lợi là bệnh gì?

Chào bác sĩ,

Răng cháu hiện tại có mủ ở dưới lợi nhưng khi đau cháu sẽ không ngủ được (quá đau). Tuy nhiên chỉ vài ngày là hết mà thỉnh thoảng nó lại bị đau. Chị cháu bảo là trước chị cháu cũng bị như vậy chỉ là đau răng tuổi dậy thì thôi. Bác sĩ cho cháu hỏi đau răng kèm có mủ dưới lợi là bệnh gì? Cháu có cần đi chữa trị không? Cháu cảm ơn.

Câu Hỏi Liên Quan